Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

kalika
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacherimoya cherimoya
kalika
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
kalika
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafeatherr featherr

August 24 2017

kalika
kalika
kalika
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafeatherr featherr

October 11 2017

kalika
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacherimoya cherimoya
kalika
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
kalika
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafeatherr featherr

August 24 2017

kalika
kalika

October 11 2017

kalika
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacherimoya cherimoya
kalika
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
kalika
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafeatherr featherr

August 24 2017

kalika

October 11 2017

kalika
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacherimoya cherimoya
kalika
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
kalika
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafeatherr featherr
kalika
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacherimoya cherimoya
kalika
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl