Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

kalika
kalika
5595 d434
kalika

September 19 2018

kalika
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacherimoya cherimoya
kalika
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacherimoya cherimoya
kalika
1419 b0d9
Reposted fromkarahippie karahippie viatiraamisu tiraamisu

April 17 2018

kalika
4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira viafeatherr featherr
kalika
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viamadda madda
kalika
Reposted frombluuu bluuu viamadda madda
kalika
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viamadda madda
kalika
kalika
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"

March 23 2018

kalika
kalika
3139 5b2a 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
kalika
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"

February 09 2018

kalika
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viamadda madda

January 18 2018

8421 a0cf

danger:

The Lucky One (2012) 

Reposted fromrawriot rawriot viamadda madda
kalika
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamadda madda
kalika
6830 bb2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viamadda madda
kalika
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafeatherr featherr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl